Algemene voorwaarden

Iedereen die reserveert bij het Antwerps Badhuis verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels:

Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van een voorschot van € 50.
Bij laattijdige annulatie, zijn wij genoodzaakt het voorschot als annuleringskost te beschouwen. (zie verder)
Het wellness-complex wordt verhuurd voor een minimum duur van 2 uur, en dit vanaf 2 personen
Verplicht gebruik van handdoek in de sauna.
Om hygiënische redenen eerst douchen voor het in gebruik nemen van het complex.
Het is verboden eigen producten toe te voegen aan zwembad of jacuzzi.
Verboden te duiken in het zwembad.
Verboden te roken in het volledige complex.
Geen eigen drank of etenswaren meebrengen.
Geen huisdieren toegelaten.
Gelieve de gehuurde uren te respecteren en tijdig het complex te verlaten, zodat de volgende klanten tijdig over een gereinigd complex kunnen beschikken (dwz 10 min voor het einde van de huur zich naar de kleedkamers begeven).
Op het einde van uw sessie, dient u de wellness-ruimte verlaten te hebben. Er wordt 10€/5minuten aangerekend bij laattijdig verlaten van de wellness.
Instellingen van de apparatuur mogen niet door de klanten worden gewijzigd.
AB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het sauna-complex, en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. AB zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.
Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te blijven. Wanneer zij nog niet kunnen zwemmen, is het dragen van een zwemvest verplicht (behalve voor de zwemlessen).
Peuters tot 3 jaar dragen een zwempamper.
Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.
Gelieve de rust van onze buren te respecteren.
Bij afhuren van het complex, is er geen bewaking aan het zwembad voorzien.
Wij wensen u alvast een aangenaam en deugddoend verblijf 

 

Volgende regels zijn geldig bij annulatie. De klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord.

 • Indien u uw reservatie wenst te annuleren dan wordt er steeds 10€ administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien u minstens 7 dagen voor uw reservatiedatum annuleert kan het betaalde voorschot opnieuw gebruikt worden voor een andere afspraak of deze kan worden teruggegeven als kadobon die 1 jaar geldig is. (na aftrek van de administratiekost)
 • Indien er niet tijdig wordt geannuleerd rekenen wij annulatiekosten aan.

 • Van 7 dagen tot 24u voor de reservatie: 10€ (+ 10€ administratiekost)

 • Van 24u tot 6u voor de reservatie: 20€ (+ 10€ administratiekost)

 • indien echter de gereserveerde uren niet zijn doorverhuurd: annulatiekost = voorschot.

 • Vanaf 6u voor de reservatie: annulatiekost = voorschot.

 • Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht ( ziekte, files, ongeval, panne, staking, familiale omstandigheden...) 

 • Indien er niet wordt geannuleerd of een 'no show' wordt 100% van het verschuldigde saldo in rekening gebracht. Er wordt een factuur gestuurd met het saldo. Iedere klacht zal binnen de acht dagen na ontvangst van de brief dienen te worden ingediend. Bij niet betaling van de sommen op het doorgestuurde rekeningnummer binnen de acht dagen na ontvangst van de brief, is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten verschuldigd.

 • Bij het laattijdig arriveren of vroegtijdig verlaten van het complex dient het volledige bedrag van het aantal gereserveerde uren betaald te worden. 

 • Last minute annulaties dienen steeds telefonisch te gebeuren! En daarna bevestigd te worden via sms of what’s app.

FACEBOOK

CONTACT

Antwerps Badhuis

Beatrijslaan 42
2050 Antwerpen

Tel +32 472 86 61 51  
info@antwerpsbadhuis.be

Rek. Nr.: BE29 7360 6657 1164  
BTW. Nr: BE0736.901.278

© 2019 Antwerps Badhuis